BMTP
Body. Mind. Team. Play.
Logg inn

FNs bærekraftsmål

Spillet om FNs bærekraftsmål

Spre den gode nyheten – avdekk sannheten

Spillet om bærekraftsmålene er en blanding av spill, læring, samarbeide og bevegelse.

Bærekraftsmålene har blitt infiltrert av ”Fake Facts”.

Spillets deltakere må samarbeide for å finne sannheten om bærekraftsmålene ved å oppdage og avdekke “Fake Facts” blant de korrekte bærekraftsmål. Spillet sikrer kunnskap om alle mål og delmål.

Deltakere vil i løpet av spillet finne ut, hvem som setter handling bak målene. Hvem er det gode eksempel når det gjelder å gjøre holdning til handling.

En perfekt kombinasjon av læring, spill og teknologi

En perfekt kombinasjon av læring, spill og teknologi

Spillet gjennomføres på mobiltelefoner, via appen ‘Verdensmål’. Oppdelt i lag løper deltakere til GPS posisjoner hvor de skal finne korrekt påstand for hvert mål.

Samarbeide, bevegelse og viten blir styrket - via spill dynamikk som motiverer.

Kart

Kart

Når Wisdom-spiller står i posisjonen, aktiverer spilleren denne via ‘Gå inn’.

De enkelte svar posisjoner, markert med et bokstav, blir synlig på kartet.

Wisdom

Wisdom

Wisdom kan se alle svarmuligheter på egen skjerm samt øvrige lagmedlemmers svar på disse.

Power

Power

Power-spillere løper til bokstav-posisjonene, aktiverer ved å klikke på bokstav på skjermen. Velg korrekt svarmulighet for spørsmål eller påstand. Dette gjøres for hvert bokstav.

Når alle svar er avgitt klikker Wisdom-spiller på ‘Bekreft’ og neste posisjon blir synlig på kartet

Nyttig læring

Lær mer om FNs bærekraftsmål ved å kombinere bevegelse, læring, samarbeide og gaming.

Bruk lagets viten om målene og kom så kjapt som mulig gjennom banen utendørs.

Spillet gir tilbakemelding på læring, aktivitet og samarbeide.

Ved hjelp av FNs bærekraftsmål, får BMTP spillerne til å jobbe sammen mot et felles mål.

Kan spilles fra 12 år og oppover.

KONTAKT OSS

* Required field
* Required field
* Email is not correct
Your request has been sent successfully!

We use cookies on this site. Without cookies, you may risk that the site is not working properly and that there is content you can not access. Please read more detailed information about cookies we use on the following link https://app.bmtp.life/help/privacy.

So if you would like to use the site please accept cookies usage.